Syyskokouksen esityslista 12.11.2016

Käsiteltävät asiat

 1. Kokouksen avaaminen ja läsnäolijoiden toteaminen
 2. Puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen
 3. Pöytäkirjan tarkastajien ja äänten laskijoiden valitseminen (2 henkilöä)
 4. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 5. Jäsenmaksun vahvistaminen v. 2017. Hallitus esittää 18 euroa
 6. Toimintasuunnitelman vahvistaminen v. 2017. Hallitus esittää hyväksymistä liitteen mukaisena
 7. Talousarvion vahvistaminen v. 2017. Hallitus esittää hyväksymistä liitteen mukaisena
 8. Yhdistyksen puheenjohtajan valitseminen v. 2017
 9. Hallituksen jäsenmäärän (4-8) vahvistaminen. Hallitus esittää 4
 10. Hallituksen jäsenten valitseminen v. 2017
 11. Toiminnantarkastajan ja varatarkastajan valitseminen v. 2017
 12. Yleisen kokouksen kutsumistavasta päättäminen. Hallistus esittää Paniikkisanomat ja samassa yhteydessä kirje jäsenille
 13. Paniikkihäiriöyhdistyksen yhdistyminen, liittyminen, sulautuminen Mieli Maasta ry:n kanssa. Hallitus esittää, että anotaan yhdistymistä
 14. Yhdistys jätetään lepäämään
 15. Hallitus esittää, että Paniikkihäiriöyhdistys ry. puretaan sen sääntöjen 22 §:n mukaisesti
 16. Tiedotusasiat

  Kuopio 13.10.2016
  Paniikkihäiriöyhdistys ry.
  Hallitus