Yhdistys

Paniikkihäiriöyhdistys ry:llä on toimintaa 3 eri paikkakunnalla Suomessa. Yhdistys järjestää koulutusta ryhmänvetäjille ns. vertaisohjaajille. Ryhmät kokoontuvat 1-2 kertaa kuukaudessa. Yhdistystoiminta tarjoaa hyvät puitteet vertaistukeen paniikkihäiriöstä kärsiville tai heidän omaisilleen. Paniikkihäiriöyhdistyksellä on myös valtakunnallinen puhelintukihenkilö, hän on

Yhdistyksen tarkoituksena on helpottaa paniikkihäiriöisten asemaa, poistaa ennakkoluuloja sekä toimia paniikkihäiriöisten samoin kuin heidän hoidostaan ja eritysongelmistaan kiinnostuneiden henkilöiden ja yhteisöjen keskinäisenä yhdyssiteenä ja etujärjestönä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys antaa tietoa paniikkihäiriöstä ja tutkimuksista. Yhdistys ylläpitää yhteyksiä vastaavanlaista toimintaa harjoittavien henkilöiden ja yhteisöjen kanssa. Yhdistys harjoittaa valistus-, tiedotus-, julkaisu- ja neuvontatoimintaa. Yhdistyksen jäsenet voivat perustaa eri paikkakunnille yhdistyksen rekisteröimättömiä paikallisosastoja paikallisen toiminnan tehostamiseksi.
Vuosittaiset eri paikkakunnilla järjestettävät viikonlopunmittaiset kevät-, kesä- ja syystapaamiset. Olemme osallistuneet myös Mielenterveystyön keskusliiton järjestämiin tapahtumiin; mm. Hyvän Mielen Risteilyille.

Paniikkihäiriöyhdistys on Mielenterveyden keskusliiton jäsenyhdistys.